Ogólne Warunki zostały opracowane zgodnie z Ustawą o Ochronie Konsumentów (ZVPot), w oparciu o zalecenia Izby Przemysłowo-Handlowej oraz międzynarodowe kodeksy handlu elektronicznego.


Korzystając ze sklepu internetowego https://mint-star.pl, zgadzasz się na wszystkie poniższe warunki sprzedaży.


Informacje o firmie
Główna siedziba:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Numer podatkowy: SI 79109853
Podatnik: TAK
Numer rejestracyjny: 8124418000


E-naslov: support@mint-star.pl
DTC Artists d.o.o. jest wpisany do rejestru sądowego postanowieniem sądu z dnia 11 stycznia 2018 r., Sąd Rejonowy w Koper, numer seryjny wpisu SRG 2018/1250.


E-naslov: support@mint-star.pl
DTC Artists d.o.o. a bírósági nyilvántartásba egy 2018. január 11-i bírósági határozattal, a Koper Kerületi Bíróság, az SRG 2018/1250 bejegyzés sorszáma.


Warunki handlowe

Ogólne warunki mają zastosowanie do umów między DTC Artists d.o.o. i klientów za pośrednictwem naszego sklepu internetowego mint-star.pl.
Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna, biorąc pod uwagę informacje podane podczas składania zamówienia. Klient będący osobą fizyczną nabywający lub korzystający z towarów i usług w celach innych niż działalność zawodowa lub zarobkowa, podlega przepisom o ochronie konsumentów. W przypadku realizacji zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego mint-star.pl przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność zarobkową, niezależnie od jej prawnej formy organizacyjnej, zastosowanie mają przepisy prawa dotyczące ochrony konsumentów tylko w przypadkach, gdy jest to wyraźnie przewidziane w tym prawie.
Przed skorzystaniem ze sklepu internetowego mint-star.pl radzimy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami. Kupującego obowiązują ogólne warunki obowiązujące w momencie zakupu (złożenia zamówienia online).
Przy składaniu zamówienia użytkownikowi przypomina się o ogólnych warunkach handlowych i potwierdza, że się z nimi zapoznał, składając zamówienie.


Zawarcie umowy

Umowa kupna pomiędzy DTC Artists d.o.o. a klientom w sklepie internetowym mint-star.pl zostaje zawarta z chwilą zawarcia spółki DTC Artists d.o.o. wysyła klientowi pierwszy e-mail potwierdzający jego zamówienie. Od tego momentu wszystkie ceny i inne warunki są stałe i dotyczą zarówno DTC Artists d.o.o. co do kupującego.
Umowa sprzedaży (czyli pierwsza elektroniczna wiadomość o statusie zamówienia) jest przechowywana w formie elektronicznej na serwerze DTC Artists d.o.o. i jest dostępny dla klientów za pośrednictwem „mojego konta” i poczty elektronicznej.


Cena i aktualne dane

Ceny podane są w EUR i zawierają podatek VAT. Podatnicy VAT są zobowiązani do podania numeru NIP podczas rejestracji. DTC Artists d.o.o. stara się jak najlepiej dbać o aktualność i poprawność danych zawartych w sklepie internetowym mint-star.pl. Niemniej jednak czas dostawy lub cena mogą zmienić się tak szybko, że DTC Artists d.o.o. czasami nie udaje się poprawić danych na stronach internetowych. W takim przypadku DTC Artists d.o.o. powiadomić klienta o zmianach i umożliwić mu odstąpienie od umowy lub wymianę zamówionego przedmiotu.
Informujemy, że każda elektroniczna transakcja płatnicza odbywa się w walucie EUR, w związku z czym opłaty za przewalutowanie podawane są w wysokości dziennych kursów walut. Wiążące się z przeliczeniem z waluty rodzimej na EUR podczas zakupu produktów lub usług za pomocą PayPal lub Stripe (płatność kartą), które pociągają za sobą dodatkowe przewalutowanie lub opłaty bankowe, w tym między innymi opłaty związane ze zwrotem pieniędzy kupującemu, są poza naszą kontrolą . W związku z tym niniejszym zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie takie opłaty lub obciążenia, które mogą powstać podczas transakcji płatności elektronicznych. Angażując się w jakąkolwiek elektroniczną transakcję płatniczą z nami, potwierdzasz i akceptujesz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z transakcją, w tym wszelkie opłaty za konwersję lub opłaty bankowe lub obciążenia, które mogą zostać naliczone przez twojego dostawcę elektronicznych transakcji płatniczych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem swojego dostawcy płatności elektronicznych, aby w pełni zrozumieć jego opłaty i prowizje. Prosimy pamiętać, że niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności jest wiążące dla Państwa oraz Państwa następców i cesjonariuszy i będzie obowiązywać po zakończeniu naszych stosunków handlowych.


Koszty i terminy dostaw

Dostawa jest bezpłatna, chyba że określono inaczej.
W przypadku małego zamówienia przesyłka dostarczana jest do Państwa przez pracownika poczty, ale w przypadku większego zamówienia dostarczamy towar do Państwa w jak najkrótszym czasie naszym autem dostawczym.
Zamówiony towar dostarczamy w sklepie internetowym mint-star.pl w możliwie najkrótszym czasie. Z reguły zamówione towary wysyłane są tego samego dnia roboczego, ale nie później niż w ciągu 14 dni od potwierdzenia zamówienia.


Dostawa na adres za pobraniem:

GLS dostarcza zamówione produkty pod adres, który podałeś jako adres dostawy. Koszt prowizji GLS za płatność po odbiorze nie jest wliczony w koszt dostawy i wynosi 3,00 €.
Dostawy odbywają się głównie rano. Jeśli nie możesz odebrać przesyłki w momencie doręczenia, możesz ją później odebrać w najbliższym GLS (15 dni).
Uwaga: te warunki i koszty dostawy obowiązują na terenie Republiki Słowenii.
W przypadku dostaw do innych krajów UE i krajów trzecich koszt dostawy jest definiowany inaczej.


Metody płatności

Sklep internetowy mint-star.pl umożliwia następujące formy płatności:

 1. Oszacowanie
  Produkty zostaną dostarczone po otrzymaniu płatności na nasze konto firmowe.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze
  W przypadku metody płatności po odbiorze, cena zakupu i koszty dostawy w wysokości 3,00 € są płacone bezpośrednio kurierowi przy odbiorze przesyłki. Koszt GLS nie jest wliczony w koszt dostawy.


Proces zakupu

Aby móc zamawiać produkty z naszego sklepu, możesz je dowolnie umieścić w koszyku, skąd w przypadku zmiany zdania możesz je w każdej chwili wyjąć. Jeśli dokonujesz zakupu na landing page, po prostu przechodzisz do formularza zamówienia, który znajduje się na dole stron iz którego możesz w każdej chwili zrezygnować. W ciągu 24 godzin wyślemy do Ciebie e-mail lub zadzwonimy do Ciebie (do wyboru) i potwierdzisz zamówienie.
Tak więc proces zamawiania produktów:

 1. Przeglądaj sklep
 2. zakup (zamówienie) produktu
 3. potwierdzenie zamówienia
W przypadku problemów lub ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:
e-mail: support@mint-star.pl


Polityka zwrotów

Kupujący zamówiony towar w sklepie internetowym mint-star.pl, zgodnie z ww. Prawem, ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania towaru powiadomić o tym firmę na adres e-mail support@mint-star.pl odstąpienie od umowy bez podania przyczyny takiej decyzji.
Jedynym kosztem, jaki ponosi kupujący w związku z odstąpieniem od umowy, są bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Poinformuj nas pisemnie o zamierzonym zwrocie na kontaktowy adres e-mail support@mint-star.pl.
Towar należy zwrócić sprzedawcy nie później niż 14 dni po zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy (zakupu). Termin rozpoczyna się dzień po otrzymaniu zamówionego towaru. W celu odstąpienia od umowy Konsument może opcjonalnie skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Firma zwraca otrzymane płatności kupującemu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli kupujący wyrazi zgodę, zapłacona kwota za zamówiony towar jest zwracana na konto bankowe użytkownika. Zwroty pieniędzy będą dokonywane jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W celu zapewnienia pewności, dokładności i terminowości zwrotu oraz w celu zapewnienia ewidencji płatności, zwrot płatności kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu odbywa się przelewem na jego rachunek transakcyjny. Firma może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania zwróconego towaru lub do czasu wysłania przez konsumenta dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W celu zwrotu produktu należy odesłać zamówienie w oryginalnym opakowaniu na adres:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Proszę dołączyć kartkę z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem, adresem i nr IBAN konta bankowego do zwrotu. Prosimy o powiadomienie nas na adres e-mail: support@mint-star.pl przed zwrotem towaru
O ile strony nie uzgodniły inaczej, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 1. towary wyprodukowane według dokładnych instrukcji konsumenta i dostosowane do jego osobistych potrzeb;
 2. towary nietrwałe lub szybko tracą ważność;
 3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca w pełni wywiązuje się z umowy, a świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i za zgodą na utratę prawa odstąpienia od umowy, jeżeli spełni on w pełni umowę ;
 4. dostawy zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych, jeżeli konsument otworzył pieczęć zabezpieczającą po dostarczeniu;
 5. dw sprawie dostawy zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli konsument otworzył pieczęć po dostarczeniu;
 6. olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelem vagy higiéniai okok miatt nem alkalmasak visszatérésre, ha a fogyasztó a szállítást követően kinyitotta a pecsétet;
 7. o dostawę towarów, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;
 8. zakwaterowanie nieprzeznaczone na pobyt stały, przewóz rzeczy, wynajem pojazdów, przygotowywanie i dostarczanie posiłków lub usługi rekreacyjne, w których przedsiębiorca zobowiązuje się wypełnić swoje zobowiązania w określonym terminie lub w określonym terminie;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i za zgodą na utratę przez to prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument wybierze sposób dostawy inny niż najtańsza standardowa metoda dostawy, firma nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z tego w przypadku odstąpienia od umowy. Firma może dochodzić zwrotu kosztów związanych z obniżeniem wartości produktu w wyniku użytkowania przekraczającego to, co jest konieczne do określenia charakteru, cech i funkcji produktu.


Formularz wymiany/zwrotu produktu:
Kliknij tutaj!


Gwarancje i istotny błąd

Reklamację wynikającą z wady fizycznej Konsument może składać zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony konsumenta dla każdego zakupionego towaru w sklepie internetowym mint-star.pl, jeżeli zakupiony towar ma wadę fizyczną.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów błąd jest istotny:

 1. jeżeli rzecz nie ma właściwości niezbędnych do jej normalnego użytkowania lub marketingu
 2. jeżeli rzecz nie ma właściwości niezbędnych do specjalnego użytku, do którego kupujący ją kupuje, ale które były znane sprzedawcy lub powinny były być mu znane
 3. jeżeli rzecz nie ma właściwości i właściwości, które zostały wyraźnie lub milcząco uzgodnione lub przepisane
 4. jeżeli sprzedawca dostarczył rzecz niezgodną ze wzorem lub wzorem, chyba że wzór lub model został przedstawiony jedynie w celu zawiadomienia.
Z uwagi na wadę fizyczną Konsument może zgłosić Sprzedawcy reklamację w ciągu 2 lat od odebrania towaru przez Kupującego.
Konsument może żądać według własnego wyboru: usunięcia wady, zwrotu zapłaconej kwoty proporcjonalnie do wady, wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty.
Korzystając z uprawnień wynikających z niniejszego tytułu, konsument musi bardziej szczegółowo opisać wadzie sprzedającemu w zawiadomieniu o wadzie i umożliwić sprzedawcy obejrzenie produktu. Jeżeli wada nie jest kwestionowana, przedsiębiorca musi jak najszybciej zastosować się do roszczenia konsumenta, nie później jednak niż w ciągu 8 dni. Jeśli jednak dojdzie do sporu co do wady, przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi pisemnej odpowiedzi w ciągu 8 dni.
Prawo do wymiany towaru, zwrotu ceny zakupu, rękojmi, wad materiałowych oraz nieprawidłowo wykonanej usługi szerzej regulują przepisy o ochronie konsumentów.
Formularz roszczenia dotyczącego istotnego błędu można znaleźć tutaj. Wypełniony formularz reklamacji wady materiałowej zakupionego towaru prosimy przesłać na adres e-mail: support@mint-star.pl.
Wyślij zwrócony towar na adres:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Prosimy o powiadomienie nas na adres e-mail: support@mint-star.pl przed zwrotem towaru.
Ograniczenie odpowiedzialności
DTC Artists d.o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność i dokładność informacji publikowanych na swoich stronach internetowych. Niemniej jednak czas dostawy lub cena mogą zmienić się tak szybko, że DTC Artists d.o.o. czasami nie udaje się poprawić danych na stronach internetowych. W takim przypadku DTC Artists d.o.o. powiadomić klienta o zmianach i umożliwić mu odstąpienie od umowy lub wymianę zamówionego przedmiotu.


Wyłączenie odpowiedzialności

W przypadku problemów technicznych na stronie mint-star.pl zastrzegamy sobie prawo do anulowania złożonych zamówień, w których wystąpił błąd techniczny. W przypadku anulowania zamówienia poinformujemy Cię jak najszybciej i poinformujemy o dalszych krokach.


Reklamacje i spory

W przypadku reklamacji, sporów, problemów, kupujący może skontaktować się z dostawcą pod adresem e-mail support@mint-star.pl. Reklamacja jest składana na adres e-mail support@mint-star.pl. Procedura odwoławcza jest poufna.
Wszystkie reklamacje będą składane przez DTC Artists d.o.o. udzielili odpowiedzi e-mailem lub telefonicznie tak szybko, jak to możliwe iw ramach obowiązków prawnych w zależności od rodzaju reklamacji.


Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

Zgodnie z normami prawnymi nie uznajemy żadnego podmiotu oferującego pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich za kompetentnego do rozstrzygania sporów konsumenckich, które mógłby wszcząć konsument zgodnie z prawem regulującym pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Spółka DTC Artists d.o.o., która jako dostawca towarów i usług umożliwia sklepowi internetowemu mint-star.pl zamieszcza na swojej stronie internetowej link do platformy umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich online.
Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Więcej informacji na temat platformy rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie https://ec.europa.eu.


Ochrona danych osobowych

Jesteśmy zobowiązani do ochrony poufności danych osobowych i prywatności użytkowników portalu mint-star.pl.
Administratorem danych osobowych jest firma:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia.
Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia przez niego usług. Zrobi wszystko, co możliwe, aby chronić ich przed wszelkimi naruszeniami i nadużyciami. Operator zbiera, zarządza, przetwarza i przechowuje dane użytkowników w celu świadczenia usług.
DTC Artists d.o.o. przechowuje przez czas nieokreślony następujące dane zarejestrowanych członków mint-star.pl: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, główny adres i adresy do doręczeń, kraj zamieszkania, czas i data rejestracji, inne dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika w formularzach sklepu internetowego; inne dane, które użytkownik dobrowolnie dodaje następnie w swoim profilu.
DTC Artists d.o.o. wykorzystuje podane dane osobowe w celu realizacji zamówienia (przesyłanie materiałów informacyjnych, ofert, faktur) oraz innej niezbędnej komunikacji z użytkownikiem.
W żadnym wypadku dane użytkownika nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym.
Użytkownik jest również odpowiedzialny za ochronę danych osobowych poprzez zapewnienie bezpieczeństwa swojego adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła oraz odpowiednią ochronę programową (antywirusową) swojego komputera.
Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego oraz anulować rejestrację. Robią to poprzez pisemne powiadomienie o cofnięciu rejestracji.
Dane zebrane przez DTC Artists d.o.o. przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Możesz wysłać pisemne anulowanie na adres support@mint-star.pl. Niezależnie od anulowania DTC Artists d.o.o. wykorzystywać dane w celu wypełnienia zobowiązań umownych.