Informacje o firmie
Główna siedziba:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia


Numer podatkowy: SI 79109853
Podatnik: TAK
Numer rejestracyjny: 8124418000


E-mail: support@mint-star.pl
DTC Artists d.o.o. jest wpisany do rejestru sądowego postanowieniem sądu z dnia 11 stycznia 2018 r., Sąd Rejonowy w Koper, numer seryjny wpisu SRG 2018/1250.