Polityka zwrotów


Każdy klient kupujący towar w sklepie internetowym mint-star.pl, zgodnie z Prawem, może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru dokonać jego zwrotu. Należy powiadomić o tym firmę wysyłając wiadomość na adres e-mail support@mint-star.pl i ogłaszając odstąpienie od umowy bez podania przyczyny takiej decyzji.

Jedynym kosztem, jaki ponosi kupujący w związku z odstąpieniem od umowy, są bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Poinformuj nas pisemnie o zamierzonym zwrocie na kontaktowy adres e-mail support@mint-star.pl.

Towar należy zwrócić sprzedawcy nie później niż 14 dni po zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy (zakupu). Termin rozpoczyna się dzień po otrzymaniu zamówionego towaru. W celu odstąpienia od umowy Konsument może opcjonalnie skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Niezależnie od formy odstąpienia od umowy, konsument musi przekazać firmie kopię faktury lub paragonu. Otrzymany towar należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym, niezmienionym i w oryginalnym opakowaniu.

Firma zwraca płatność za zamówiony towar na konto bankowe użytkownika. Zwroty pieniędzy będą dokonywane jak najszybciej, nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwróconego towaru. W celu zapewnienia pewności, dokładności i terminowości zwrotu oraz w celu zapewnienia ewidencji płatności, zwrot płatności kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu odbywa się przelewem na jego rachunek transakcyjny. Firma może wstrzymać się z płatnością do czasu otrzymania zwróconego towaru lub do czasu wysłania przez konsumenta dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W celu zwrotu produktu należy odesłać zamówienie w oryginalnym opakowaniu na adres:
DTC Artists d.o.o.
Kajuhova ulica 36
6310 Izola
Slovenia
Proszę dołączyć kartkę z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem, adresem i nr IBAN konta bankowego do zwrotu.

O ile strony nie uzgodniły inaczej, konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. towary wyprodukowane według dokładnych instrukcji konsumenta i dostosowane do jego osobistych potrzeb;
  2. towary nietrwałe lub szybko tracą ważność;
  3. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca w pełni wywiązuje się z umowy, a świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i za zgodą na utratę prawa odstąpienia od umowy, jeżeli spełni on w pełni umowę;
  4. dostawy zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wizualnych oraz programów komputerowych, jeżeli konsument otworzył pieczęć zabezpieczającą po dostarczeniu;
  5. dw sprawie dostawy zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli konsument otworzył pieczęć po dostarczeniu;
  6. olyan lezárt áruk szállítása esetén, amelyek egészségvédelem vagy higiéniai okok miatt nem alkalmasak visszatérésre, ha a fogyasztó a szállítást követően kinyitotta a pecsétet;
  7. o dostawę towarów, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami;
  8. zakwaterowanie nieprzeznaczone na pobyt stały, przewóz rzeczy, wynajem pojazdów, przygotowywanie i dostarczanie posiłków lub usługi rekreacyjne, w których przedsiębiorca zobowiązuje się wypełnić swoje zobowiązania w określonym terminie lub w określonym terminie;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta i za zgodą na utratę przez to prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli konsument wybierze sposób dostawy inny niż najtańsza standardowa metoda dostawy, firma nie jest zobowiązana do zwrotu dodatkowych kosztów wynikających z tego w przypadku odstąpienia od umowy. Firma może dochodzić zwrotu kosztów związanych z obniżeniem wartości produktu w wyniku użytkowania przekraczającego to, co jest konieczne do określenia charakteru, cech i funkcji produktu.


Formularz wymiany/zwrotu produktu:
Kliknij tutaj!